» Aktuálne AKCIE
Podmienky akcie „Prvá výmena tovaru ZADARMO“
 1. Táto akcia sa vzťahuje na nákupy uskutočnené v internetovom obchode www.armyvypredaj.sk
 2. Odlišne od VOP, podmienkou získania prvej výmeny tovaru zadarmo je požiadavka na výmenu akejkoľvek položky či viacerých položiek z objednávky, ktorú zákazník objednal v internetovom obchode www.armyvypredaj.sk a riadne objednávku prevzal.
 3. Akcia sa vzťahuje len na jednu výmenu ľubovoľného množstva položiek z jednej objednávky, ktorej úhrnná hodnota tovarových položiek bez ceny poštovného a iných poplatkov pri vybavení a odoslaní zákazníkovi bola vyššia ako 50€ s DPH.
 4. Ak bude zákazník požadovať ďalšiu výmenu, bude si ju hradiť podľa cenníka, ktorý je uvedený v aktuálnych VOP.
 5. Ak zákazník po bezplatnej výmene tovar vráti, bude mu refundácia znížená o cenu služby "Výmena tovaru - výmenný balík" podľa aktuálnych VOP.
 6. Podmienky akcie sú platné pre objednávky prijaté od 13. júla 2022 do odvolania akcie.
 7. Podmienky jednotlivých akcií sú vzájomne kombinovateľné (jedna akcia nevylučuje inú akciu a môžu sa kombinovať).
 8. Prevádzkovateľ eshopu www.armyvypredaj.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie či odvolanie akcie.
 9. Podmienky akcie „Prvá výmena tovaru ZADARMO“ sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené do termínu odvolania akcie (ak sú tieto podmienky pripojené k e-mailu o prijatí objednávky, táto akcia sa vzťahuje aj na Vašu objednávku).

V Richvalde, 13. júla 2022

Podmienky akcie „k páru obuvi od 30€ 1 pár termoponožiek ZADARMO“
 1. Táto akcia sa vzťahuje na nákup obuvi v internetovom obchode www.armyvypredaj.sk.
 2. Podmienkou získania termoponožiek zadarmo je kúpa obuvi v hodnote od 30 € s DPH/pár, ktorá je označená štítkom "Ponožky ZDARMA" - červený štítok.
 3. Ku každému páru obuvi s cenou od 30 € s DPH a vyššou bude pridaný 1 pár termoponožiek v rovnakej veľkosti ako objednávaná obuv.
 4. V prípade vrátenia zakúpenej obuvi s ponožkami v tejto akcii je potrebné zaslať späť aj pár ponožiek, ktoré boli pribalené k obuvi. Ak nebude dodržaná táto podmienka, predávajúci vráti kupujúcemu hodnotu vráteného tovaru zníženú o riadnu cenu ponožiek. Cena ponožiek je 2,98€ s DPH/pár.
 5. Podmienky akcie sú platné od 16. marca 2021 do odvolania akcie.
 6. Podmienky jednotlivých akcií sú vzájomne kombinovateľné (jedna akcia nevylučuje inú akciu a môžu sa kombinovať).
 7. Prevádzkovateľ eshopu www.armyvypredaj.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie či odvolanie akcie.
 8. Podmienky akcie „k páru obuvi od 30€ 1 pár termoponožiek ZADARMO“ sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené do termínu odvolania akcie (ak sú tieto podmienky pripojené k e-mailu o prijatí objednávky, táto akcia sa vzťahuje aj na Vašu objednávku).

V Richvalde, 16. 3. 2021

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YThkMjVjY